Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង បាវិត ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង បាវិត

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ ច្រកម្ទេស 200803
សង្កាត់ បាទី 200801
សង្កាត់ បាវិត 200802
សង្កាត់ ប្រាសាទ 200804
សង្កាត់ ព្រៃអង្គុញ 200805

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង បាវិត ក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា