Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត ស្វាយរៀង

មាន 1 ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ នៅក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង

លេខកូដដែលមានក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង

Country Commune Postcode
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ កណ្តៀងរាយ200602
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ គគីសោម200601
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ប្រសូត្រ200606
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ពពែត200604
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ព្រៃតាអី200605
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ មនោរម្យ200603
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ រមាំងថ្កោល200607
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ សំបូរ200608
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ស្វាយរំពារ200609
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ កំពង់ចក200303
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ កំពង់អំពិល200305
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ជ្រុងពពេល200304
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ថ្នាធ្នង់200310
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ធ្មា200302
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ បុសមន200301
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ម៉ឺនជ័យ200306
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ សង្កែ200308
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ស្វាយចេក200309
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំពងទឹក200307
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ កំពង់ចំឡង200504
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ក្រោលគោ200509
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ គោកព្រីង200508
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ គ្រួស200510
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ចំបក់200503
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ឈើទាល200506
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ដូនស200507
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ តាសួស200505
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ធ្លក200516
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ បាសាក់200502
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ពោធិរាជ200511
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ស្វាយជ្រំ200513
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ស្វាយធំ200514
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ស្វាយយា200515
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ស្វាយអង្គ200512
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ អង្គតាសូ200501
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ កំពង់ត្រាច200408
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ក្រសាំង200410
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ គគីរ200409
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ចន្ត្រី200405
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ជ្រៃធំ200406
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ដូង200407
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ត្រពាំងស្តៅ200415
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ត្រស់200416
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ មុខដា200411
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ម្រាម200412
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ សម្បត្តិមានជ័យ200414
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ សំបូរ200413
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ អង្គប្រស្រែ200404
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ អណ្តូងត្របែក200403
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ អណ្តូងពោធិ៍200402
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ អំពិល200401
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ខ្សែត្រ200203
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ញរ200202
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ត្នោត200211
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ថ្មី200210
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ បន្ទាយក្រាំង200201
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ព្រៃធំ200205
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ព្រះពន្លា200204
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ រាជមន្ទីរ200206
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ សំយ៉ោង200208
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ សំឡី200207
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ស្វាយតាយាន200209
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ចន្ទ្រា200101
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ច្រេស200102
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ទួលស្តី200106
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ ព្រៃគគីរ200104
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ មេសរថ្ងក200103
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង ឃុំ សំរោង200105
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង សង្កាត់ គយត្របែក200703
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង សង្កាត់ ចេក200705
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង សង្កាត់ ពោធិ៍តាហោ200704
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង សង្កាត់ ព្រៃឆ្លាក់200702
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង សង្កាត់ សង្ឃ័រ200707
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង សង្កាត់ ស្វាយតឿ200706
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង សង្កាត់ ស្វាយរៀង200701
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង សង្កាត់ ច្រកម្ទេស200803
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង សង្កាត់ បាទី200801
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង សង្កាត់ បាវិត200802
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង សង្កាត់ ប្រាសាទ200804
Cambodia ខេត្ត ស្វាយរៀង សង្កាត់ ព្រៃអង្គុញ200805

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត ស្វាយរៀង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។