Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត ស្វាយរៀង

លេខកូដដែលមានក្នុង ខេត្ត ស្វាយរៀង

Sort by:
District Commune Postcode
ក្រុង បាវិត សង្កាត់ ច្រកម្ទេស 200803
ក្រុង បាវិត សង្កាត់ បាទី 200801
ក្រុង បាវិត សង្កាត់ បាវិត 200802
ក្រុង បាវិត សង្កាត់ ប្រាសាទ 200804
ក្រុង បាវិត សង្កាត់ ព្រៃអង្គុញ 200805
ក្រុង ស្វាយរៀង សង្កាត់ គយត្របែក 200703
ក្រុង ស្វាយរៀង សង្កាត់ ចេក 200705
ក្រុង ស្វាយរៀង សង្កាត់ ពោធិ៍តាហោ 200704
ក្រុង ស្វាយរៀង សង្កាត់ ព្រៃឆ្លាក់ 200702
ក្រុង ស្វាយរៀង សង្កាត់ សង្ឃ័រ 200707
ក្រុង ស្វាយរៀង សង្កាត់ ស្វាយតឿ 200706
ក្រុង ស្វាយរៀង សង្កាត់ ស្វាយរៀង 200701
ស្រុក កំពង់រោទ៍ ឃុំ ខ្សែត្រ 200203
ស្រុក កំពង់រោទ៍ ឃុំ ញរ 200202
ស្រុក កំពង់រោទ៍ ឃុំ ត្នោត 200211
ស្រុក កំពង់រោទ៍ ឃុំ ថ្មី 200210
ស្រុក កំពង់រោទ៍ ឃុំ បន្ទាយក្រាំង 200201
ស្រុក កំពង់រោទ៍ ឃុំ ព្រៃធំ 200205
ស្រុក កំពង់រោទ៍ ឃុំ ព្រះពន្លា 200204
ស្រុក កំពង់រោទ៍ ឃុំ រាជមន្ទីរ 200206
ស្រុក កំពង់រោទ៍ ឃុំ ស្វាយតាយាន 200209
ស្រុក កំពង់រោទ៍ ឃុំ សំយ៉ោង 200208
ស្រុក កំពង់រោទ៍ ឃុំ សំឡី 200207
ស្រុក ចន្ទ្រា ឃុំ ចន្ទ្រា 200101
ស្រុក ចន្ទ្រា ឃុំ ច្រេស 200102
ស្រុក ចន្ទ្រា ឃុំ ទួលស្តី 200106
ស្រុក ចន្ទ្រា ឃុំ ព្រៃគគីរ 200104
ស្រុក ចន្ទ្រា ឃុំ មេសរថ្ងក 200103
ស្រុក ចន្ទ្រា ឃុំ សំរោង 200105
ស្រុក រមាសហែក ឃុំ ក្រសាំង 200410
ស្រុក រមាសហែក ឃុំ កំពង់ត្រាច 200408
ស្រុក រមាសហែក ឃុំ គគីរ 200409
ស្រុក រមាសហែក ឃុំ ចន្ត្រី 200405
ស្រុក រមាសហែក ឃុំ ជ្រៃធំ 200406
ស្រុក រមាសហែក ឃុំ ដូង 200407
ស្រុក រមាសហែក ឃុំ ត្រពាំងស្តៅ 200415
ស្រុក រមាសហែក ឃុំ ត្រស់ 200416
ស្រុក រមាសហែក ឃុំ មុខដា 200411
ស្រុក រមាសហែក ឃុំ ម្រាម 200412
ស្រុក រមាសហែក ឃុំ សម្បត្តិមានជ័យ 200414
ស្រុក រមាសហែក ឃុំ សំបូរ 200413
ស្រុក រមាសហែក ឃុំ អង្គប្រស្រែ 200404
ស្រុក រមាសហែក ឃុំ អណ្តូងត្របែក 200403
ស្រុក រមាសហែក ឃុំ អណ្តូងពោធិ៍ 200402
ស្រុក រមាសហែក ឃុំ អំពិល 200401
ស្រុក រំដួល ឃុំ កំពង់ចក 200303
ស្រុក រំដួល ឃុំ កំពង់អំពិល 200305
ស្រុក រំដួល ឃុំ ជ្រុងពពេល 200304
ស្រុក រំដួល ឃុំ ថ្នាធ្នង់ 200310
ស្រុក រំដួល ឃុំ ធ្មា 200302
ស្រុក រំដួល ឃុំ បុសមន 200301
ស្រុក រំដួល ឃុំ ម៉ឺនជ័យ 200306
ស្រុក រំដួល ឃុំ សង្កែ 200308
ស្រុក រំដួល ឃុំ ស្វាយចេក 200309
ស្រុក រំដួល ឃុំពងទឹក 200307
ស្រុក ស្វាយជ្រំ ឃុំ ក្រោលគោ 200509
ស្រុក ស្វាយជ្រំ ឃុំ កំពង់ចំឡង 200504
ស្រុក ស្វាយជ្រំ ឃុំ គោកព្រីង 200508
ស្រុក ស្វាយជ្រំ ឃុំ គ្រួស 200510
ស្រុក ស្វាយជ្រំ ឃុំ ចំបក់ 200503
ស្រុក ស្វាយជ្រំ ឃុំ ឈើទាល 200506
ស្រុក ស្វាយជ្រំ ឃុំ ដូនស 200507
ស្រុក ស្វាយជ្រំ ឃុំ តាសួស 200505
ស្រុក ស្វាយជ្រំ ឃុំ ធ្លក 200516
ស្រុក ស្វាយជ្រំ ឃុំ បាសាក់ 200502
ស្រុក ស្វាយជ្រំ ឃុំ ពោធិរាជ 200511
ស្រុក ស្វាយជ្រំ ឃុំ ស្វាយជ្រំ 200513
ស្រុក ស្វាយជ្រំ ឃុំ ស្វាយធំ 200514
ស្រុក ស្វាយជ្រំ ឃុំ ស្វាយយា 200515
ស្រុក ស្វាយជ្រំ ឃុំ ស្វាយអង្គ 200512
ស្រុក ស្វាយជ្រំ ឃុំ អង្គតាសូ 200501
ស្រុក ស្វាយទាប ឃុំ កណ្តៀងរាយ 200602
ស្រុក ស្វាយទាប ឃុំ គគីសោម 200601
ស្រុក ស្វាយទាប ឃុំ ប្រសូត្រ 200606
ស្រុក ស្វាយទាប ឃុំ ពពែត 200604
ស្រុក ស្វាយទាប ឃុំ ព្រៃតាអី 200605
ស្រុក ស្វាយទាប ឃុំ មនោរម្យ 200603
ស្រុក ស្វាយទាប ឃុំ រមាំងថ្កោល 200607
ស្រុក ស្វាយទាប ឃុំ ស្វាយរំពារ 200609
ស្រុក ស្វាយទាប ឃុំ សំបូរ 200608

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត ស្វាយរៀង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា