Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ស្វាយលើ ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ស្វាយលើ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កន្ទួត 170202
ឃុំ ខ្នងភ្នំ 170203
ឃុំ តាសៀម 170205
ឃុំ បឹងមាលា 170201
ឃុំ ស្វាយលើ 170204

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ស្វាយលើ ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា