Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជីក្រែង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជីក្រែង

ឃុំ ជីក្រែង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖