Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កោះជុំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កោះជុំ

ឃុំ កោះជុំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖