Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ឬស្សីស្រុក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ឬស្សីស្រុក

ឃុំ ឬស្សីស្រុក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖