Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កោះសំពៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កោះសំពៅ

ឃុំ កោះសំពៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖