Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងស្រែ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងស្រែ

ឃុំ ត្រពាំងស្រែ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖