Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្វាយជ្រុំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្វាយជ្រុំ

ឃុំ ស្វាយជ្រុំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖