Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ​ កញ្រ្ជៀច

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ​ កញ្រ្ជៀច

ឃុំ​ កញ្រ្ជៀច មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖