Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កំពង់ត្របែក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កំពង់ត្របែក

ឃុំ កំពង់ត្របែក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖