Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្រញូង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្រញូង

ឃុំ ក្រញូង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖