Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ព្រៃនប់ ក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ព្រៃនប់

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ជើងគោ 180104
ឃុំ តានៃ 180115
ឃុំ ទឹកថ្លា 180112
ឃុំ ទឹកល្អក់ 180111
ឃុំ ទួលទទឹង 180113
ឃុំ បិតត្រាង 180103
ឃុំ បឹងតាព្រហ្ម 180102
ឃុំ ព្រៃនប់ 180107
ឃុំ រាម 180108
ឃុំ វាលរេញ 180114
ឃុំ សាមគ្គី 180109
ឃុំ សំរុង 180110
ឃុំ អណ្ដូងថ្ម 180101
ឃុំ អូរជ្រៅ 180105
ឃុំ អូរឧកញ្ញ៉ាហេង 180106

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ព្រៃនប់ ក្នុង ខេត្ត ព្រះសីហនុ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា