Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 18

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 18:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ លេខ ១ 180401
សង្កាត់ ២ 180402
សង្កាត់ ៣ 180403
សង្កាត់ ៤ 180404
សង្កាត់ កោះរ៉ុង 180405
សង្កាត់ កោះរ៉ុងសន្លឹម 180406
ឃុំ ចំការហ្លួង 180301
ឃុំ កំពង់សិលា 180302
ឃុំ អូរបាក់រទេះ 180303
ឃុំ ស្ទឹងឆាយ 180304
ឃុំ អណ្ដូងថ្ម 180101
ឃុំ បឹងតាព្រហ្ម 180102
ឃុំ បិតត្រាង 180103
ឃុំ ជើងគោ 180104
ឃុំ អូរជ្រៅ 180105
ឃុំ អូរឧកញ្ញ៉ាហេង 180106
ឃុំ ព្រៃនប់ 180107
ឃុំ រាម 180108
ឃុំ សាមគ្គី 180109
ឃុំ សំរុង 180110
ឃុំ ទឹកល្អក់ 180111
ឃុំ ទឹកថ្លា 180112
ឃុំ ទួលទទឹង 180113
ឃុំ វាលរេញ 180114
ឃុំ តានៃ 180115
ឃុំ កំពេញ 180201
ឃុំ អូរត្រេះ 180202
ឃុំ​ ទំនប់រលក 180203
ឃុំ កែវផុស 180204