Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1708

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1708:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ កំពង់ក្តី170803
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ខ្វាវ170804
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ គោកធ្លកក្រោម170805
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ គោកធ្លកលើ170806
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ជីក្រែង170802
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ពង្រក្រោម170808
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ពង្រលើ170809
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ល្វែងឬស្សី170807
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ សង្វើយ170811
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ស្ពានត្នោត170812
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ អន្លង់សំណរ170801
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត សៀមរាបឃុំ ឬស្សីលក170810

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។