Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1708

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1708:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អន្លង់សំណរ 170801
ឃុំ ជីក្រែង 170802
ឃុំ កំពង់ក្តី 170803
ឃុំ ខ្វាវ 170804
ឃុំ គោកធ្លកក្រោម 170805
ឃុំ គោកធ្លកលើ 170806
ឃុំ ល្វែងឬស្សី 170807
ឃុំ ពង្រក្រោម 170808
ឃុំ ពង្រលើ 170809
ឃុំ ឬស្សីលក 170810
ឃុំ សង្វើយ 170811
ឃុំ ស្ពានត្នោត 170812