Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 10

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 10:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ កោះទ្រង់ 100601
សង្កាត់ ក្រគរ 100602
សង្កាត់ ក្រចេះ 100603
សង្កាត់ អូរឬស្សី 100604
សង្កាត់ រកាកណ្ដាល 100605
ឃុំ បុសលាវ 100501
ឃុំ ចង្រ្កង់ 100502
ឃុំ ដារ 100503
ឃុំ កន្ទួត 100504
ឃុំ គោលាប់ 100505
ឃុំ កោះច្រែង 100506
ឃុំ សំបុក 100507
ឃុំ ថ្មអណ្ដើក 100508
ឃុំ ថ្មគ្រែ 100509
ឃុំ ថ្មី 100510
ឃុំឃ្សឹម 100201
ឃុំ ពីរធ្នូ 100202
ឃុំ ស្នួល 100203
ឃុំ ស្រែចារ 100204
ឃុំ ស្វាយជ្រះ 100205
ឃុំ គ្រញូងសែនជ័យ 100206
​ឃុំ បឹងចារ 100301
​ឃុំ កំពង់ចាម 100302
​ឃុំ ក្បាលដំរី 100303
​ឃុំ កោះខ្ងែរ 100304
​ឃុំ អូរគ្រៀង 100305
​ឃុំ រលួសមានជ័យ 100306
​ឃុំ សំបូរ 100307
​ឃុំ សណ្ដាន់ 100308
​ឃុំ ស្រែជិះ 100309
ឃុំ វឌ្ឈនះ 100310