Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 04

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 04:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
សង្កាត់ ផ្សារឆ្នាំង 040801
សង្កាត់ កំពង់ឆ្នាំង 040802
សង្កាត់ ប្អេរ 040803
សង្កាត់ ខ្សាម 040804
ឃុំ អំពិលទឹក 040201
ឃុំ ឈូកស 040202
ឃុំ ច្រេស 040203
ឃុំ កំពង់ត្រលាច 040204
ឃុំ លង្វែក 040205
ឃុំ អូរឫស្សី 040206
ឃុំ ពានី 040207
ឃុំ សែប 040208
ឃុំ តាជេស 040209
ឃុំ ថ្មឥដ្ឋ 040210
ឃុំ ច្រណូក 040601
ឃុំ ដារ 040602
ឃុំ កំពង់ហៅ 040603
ឃុំ ផ្លូវទូក 040604
ឃុំ ពោធិ៍ 040605
ឃុំ ប្រឡាយមាស 040606
ឃុំ សំរោងសែន 040607
ឃុំ ស្វាយរំពារ 040608
ឃុំ ត្រងិល 040609
ឃុំ ជលសា 040301
ឃុំ កោះថ្កូវ 040302
ឃុំ កំពង់អុស 040303
ឃុំ ពាមឆ្កោក 040304
ឃុំ ព្រៃគ្រី 040305
ឃុំ អភិវឌ្ឈន៍ 040101
ឃុំ ជៀប 040102
ឃុំ ចោងម៉ោង 040103
ឃុំ ក្បាលទឹក 040104
ឃុំ ខ្លុងពពក 040105
ឃុំ ក្រាំងស្គារ 040106
ឃុំ តាំងក្រសាំង 040107
ឃុំ ទួលខ្ពស់ 040108
ឃុំ ក្ដុលសែនជ័យ 040109
ឃុំ អញ្ចាញរូង 040401
ឃុំ ឆ្នូកទ្រូ 040402
ឃុំ ចក 040403
ឃុំ ខុនរ៉ង 040404
ឃុំ កំពង់ព្រះគគីរ 040405
ឃុំ​ មេលំ 040406
ឃុំ ផ្សារ 040407
ឃុំ ពេជចង្វារ 040408
ឃុំ ពពេល 040409
ឃុំ ពន្លៃ 040410
ឃុំ ត្រពាំងចាន់ 040411
ឃុំ អណ្ដូងស្នាយ 040701
ឃុំ បន្ទាយព្រាល 040702
ឃុំ ជើងគ្រាវ 040703
ឃុំ ជ្រៃបាក់ 040704
ឃុំ គោកបន្ទាយ 040705
ឃុំ ក្រាំងលាវ 040706
ឃុំ ពង្រ 040707
ឃុំ ប្រស្នឹប 040708
ឃុំ ព្រៃមូល 040709
ឃុំ រលាប្អៀរ 040710
ឃុំ ស្រែថ្មី 040711
ឃុំ ស្វាយជ្រុំ 040712
ឃុំ ទឹកហួត 040713
ឃុំ ឈានឡើង 040501
ឃុំ ខ្នារឆ្មារ 040502
ឃុំ ក្រាំងល្វា 040503
ឃុំ ពាម 040504
ឃុំ សេដ្ឋី 040505
ឃុំ ស្វាយ 040506
ឃុំ ស្វាយជុក 040507
ឃុំ ត្បែងខ្ពស់ 040508
ឃុំ ធ្លកវៀន 040509