Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ ក្បាលកោះ 121207
សង្កាត់ ច្បារអំពៅទី ១ 121201
សង្កាត់ ច្បារអំពៅទី ២ 121202
សង្កាត់ និរោធ 121203
សង្កាត់ ព្រែកថ្មី 121208
សង្កាត់ ព្រែកប្រា 121204
សង្កាត់ ព្រែកឯង 121206
សង្កាត់ វាលស្បូវ 121205

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា