Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងប្រាសាទ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងប្រាសាទ

ឃុំ ត្រពាំងប្រាសាទ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖