Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ត្ឬ្រពាំងប្រាសាទ ក្នុង ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ត្ឬ្រពាំងប្រាសាទ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ត្រពាំងប្រាសាទ 240406
ឃុំ ទំនប់ដាច់ 240405
ឃុំ បាក់អន្លូង 240401
ឃុំ ផ្អាវ 240402
ឃុំ ព្រះប្រឡាយ 240404
ឃុំ អូរស្វាយ 240403

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ត្ឬ្រពាំងប្រាសាទ ក្នុង ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា