Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកគយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកគយ

ឃុំ ព្រែកគយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖