Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ឬស្សីជ្រោយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ឬស្សីជ្រោយ

ឃុំ ឬស្សីជ្រោយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖