Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកឬស្សី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកឬស្សី

ឃុំ ព្រែកឬស្សី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖