Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ គគីរធំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ គគីរធំ

ឃុំ គគីរធំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖