Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ សំពៅពូន

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ សំពៅពូន

ឃុំ សំពៅពូន មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖