Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកស្ពឺ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកស្ពឺ

ឃុំ ព្រែកស្ពឺ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖