Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ លើកដែក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ លើកដែក

ឃុំ លើកដែក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖