Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ឈើខ្មៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ឈើខ្មៅ

ឃុំ ឈើខ្មៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖