Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងជើង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងជើង

ឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងជើង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖