Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពាំងល្វា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពាំងល្វា

ឃុំ ពាំងល្វា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖