Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ឧដុង្គ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ឧដុង្គ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ក្រាំងចេក 050405
ឃុំ ក្សេមក្សាន្ត 050404
ឃុំ ចាន់សែន 050401
ឃុំ ជើងរាស់ 050402
ឃុំ ជំពូព្រឹក្ស 050403
ឃុំ ដំណាក់រាំង 050413
ឃុំ ត្រាចទង 050409
ឃុំ ពាំងល្វា 050414
ឃុំ ព្រៃក្រសាំង 050408
ឃុំ ព្រះស្រែ 050407
ឃុំ ភ្នំតូច 050415
ឃុំ មានជ័យ 050406
ឃុំ យុទ្ធសាមគ្កី 050412
ឃុំ វាលចាស់ 050411
ឃុំ វាលពង់ 050410

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ឧដុង្គ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា