Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក គងពីសី ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក គងពីសី

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កោកោះ 050308
ឃុំ ជង្រុក 050302
ឃុំ ពេជ្រមុន្នី 050304
ឃុំ ព្រៃញាតិ 050306
ឃុំ ព្រៃវិហារ 050307
ឃុំ ព្រះនិញ្វន 050305
ឃុំ មហាឬស្សី 050303
ឃុំ វាល 050313
ឃុំ ស្គុក 050309
ឃុំ ស្នំក្រពើ 050310
ឃុំ ស្រង់ 050311
ឃុំ អង្គពពេល 050301
ឃុំ​ ទឹកល្អក់ 050312

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក គងពីសី ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា