Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក កងមាស ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក កងមាស

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ព្រែកក្របៅ 030606
ឃុំ កងតាណឹង 030602
ឃុំ ខ្ចៅ 030603
ឃុំ ពាមជីកង 030604
ឃុំ ព្រែកកុយ 030605
ឃុំ រកាគយ 030609
ឃុំ រាយប៉ាយ 030607
ឃុំ សូរគង 030611
ឃុំ ស្ដៅ 030610
ឃុំ អង្គរបាន 030601
ឃុំ​ រកាអារ 030608

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក កងមាស ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា