Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ​ កោះរកា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ​ កោះរកា

ឃុំ​ កោះរកា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖