Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ​ កោះមិត្ត

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ​ កោះមិត្ត

ឃុំ​ កោះមិត្ត មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖