Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កំពង់ល្ពៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កំពង់ល្ពៅ

ឃុំ កំពង់ល្ពៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖