Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកហ្លួង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកហ្លួង

ឃុំ ព្រែកហ្លួង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖