Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ថ្មពួក ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ថ្មពួក

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ គោកឋិន 010505
ឃុំ គោករមៀត 010502
ឃុំ គំរូ 010506
ឃុំ ថ្មពួក 010504
ឃុំ បន្ទាយឆ្មារ 010501
ឃុំ ភូមិថ្មី 010503

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ថ្មពួក ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា