Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្លក្រាម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្លក្រាម

ឃុំ ស្លក្រាម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖