Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងផ្លុង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងផ្លុង

ឃុំ ត្រពាំងផ្លុង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖