Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជាំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជាំ

ឃុំ ជាំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖