Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងក្រញូង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងក្រញូង

ឃុំ ត្រពាំងក្រញូង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖