Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្រាំងធ្នុង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្រាំងធ្នុង

ឃុំ ក្រាំងធ្នុង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖