Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃធំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃធំ

ឃុំ ព្រៃធំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖