Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្បាលត្រាច

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្បាលត្រាច

ឃុំ ក្បាលត្រាច មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖