Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ជាំក្សាន្ត ក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ជាំក្សាន្ត

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កន្ទួត 130306
ឃុំ ជាំក្សាន្ត 130301
ឃុំ ទឹកក្រហម 130302
ឃុំ ព្រីងធំ 130303
ឃុំ មរកត 130307
ឃុំ យាង 130305
ឃុំ រំដោះស្រែ 130304
ឃុំ ស្រអែម 130308

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ជាំក្សាន្ត ក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា