Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ឆែបពីរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ឆែបពីរ

ឃុំ ឆែបពីរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖