Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃនប់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃនប់

ឃុំ ព្រៃនប់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖