Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2006

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 2006:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ គគីសោម 200601
ឃុំ កណ្តៀងរាយ 200602
ឃុំ មនោរម្យ 200603
ឃុំ ពពែត 200604
ឃុំ ព្រៃតាអី 200605
ឃុំ ប្រសូត្រ 200606
ឃុំ រមាំងថ្កោល 200607
ឃុំ សំបូរ 200608
ឃុំ ស្វាយរំពារ 200609