Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1801

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 1801:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អណ្ដូងថ្ម 180101
ឃុំ បឹងតាព្រហ្ម 180102
ឃុំ បិតត្រាង 180103
ឃុំ ជើងគោ 180104
ឃុំ អូរជ្រៅ 180105
ឃុំ អូរឧកញ្ញ៉ាហេង 180106
ឃុំ ព្រៃនប់ 180107
ឃុំ រាម 180108
ឃុំ សាមគ្គី 180109
ឃុំ សំរុង 180110
ឃុំ ទឹកល្អក់ 180111
ឃុំ ទឹកថ្លា 180112
ឃុំ ទួលទទឹង 180113
ឃុំ វាលរេញ 180114
ឃុំ តានៃ 180115